Disclaimer

De website staat onder beheer van Ener-Guy, vertegenwoordigt door Guy Ribbens als natuurlijk persoon. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9990 Maldegem, Stationsstraat 11. Het toegekende Btw-nummer is: BE 0803.411.705. Vragen of suggesties kunnen schriftelijk gemeld worden op contact@ener-guy.be.

De informatie op deze webpagina is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De informatie op deze website heeft geen diagnostische of therapeutische doeleinden. 
Deze informatie en de toepassing ervan dient niet gezien te worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een diagnose. Bezoekers worden geadviseerd om het zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van online informatie. Medische vragen, klachten of symptomen dienen steeds voorgelegd te worden aan de behandelende arts of andere professionele zorgverstrekker om zodoende professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te kunnen ontvangen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De website kan links bevatten naar websites of pagina's van derden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.