Personal Reconnection

Wat is Personal Reconnection?

De Personal Reconnection vertrekt vanuit de basis van de helende frequenties van Reconnective Healing. Bij de Personal Reconnection worden aangeleerde, nauwkeurige technieken gebruikt. De behandeling heeft als doelstelling om de lichaamsmeridianen te herverbinden met de tellurische lijnen, tellurische lijnen zijn deze welke ontstaan zijn door absorptie in de dampkring van onze aarde, en met alle universele energie van universele dimensies in tijd en ruimte. 
De Personal Reconnection, het woord zegt het al zelf, de persoonlijke herverbinding is een ideale versnelling van je persoonlijke levensontwikkeling. Deze belevenis staat je toe om je diepere Zijn van wie je echt bent te mogen ervaren van waaruit levensverwachtingen kunnen ontstaan die je daarvoor niet mogelijk achtte.
 

Je kunt niet in de aanwezigheid van aanwezigheid zijn tenzij je aanwezig bent.

Het resultaat van de Personal Reconnection is een continue proces van verandering in je verdere levensloop. Het leven geeft je meer klaarheid, het gaat eenvoudiger en van daaruit veel soepeler. De Personal Reconnection brengt meer bewustzijn waardoor de herverbinding met je ware essentie een feit is. Minder angst, minder stress zijn evolutionaire gebeurtenissen die zich snel kunnen voordoen.

De Personal Reconnection is een eenmalige ervaring in je leven. Het is een individuele en persoonlijke, bewuste keuze. De sessies duren ongeveer 60 minuten. Ze worden ervaren op twee verschillende dagen en de tweede sessie dient te gebeuren binnen de 72 uur die volgt op de eerste. 

Verlichting kan worden gedefinieerd als de afwezigheid van weerstand tegen wat is. De totale intimiteit met wat er ook gebeurt, zonder enige wens om het af te wijzen.